Formand: Arne Mundbjerg

Formand: Arne Mundbjerg
Telefon • 4034 5782


Email

 

Vi er 40 mand i afdelingen Natur og Park. Vi arbejder med grønne områder, hvor naturpleje er i højsædet. Vi er PEFC skovcertificeret for at kunne varetage en bæredygtig skovdrift.

Vi udfører mange forskellige opgaver som for eksempel:

  • Beplantning på vejarealer, græsslåning i byerne, udfører plantning og græssåning på udstykninger, slåning af byggegrunde og opsætning af juletræer.

  • Vandløb, skove, naturområder, natur stier og skadedyrs-bekæmpelse.

  • Parker, Legepladser, Søbade.

  • Den grønne vedligeholdelse ved rensningsanlæg, pumpestationer og overfladebassiner.

  • Vi slår græs og passer beplantningen for enkelte grundejerforeninger.


 

Skadedyr.

Ved problemer med invasion af skadedyr som hvepse, myrer, mus, mår, muldvarpe, kontaktes Entreprenørgårdens skadedyrsbekæmpelse på tlf. 61 14 24 67 på hverdage mellem kl. 07.00 og 09.00.

Skadedyrsbekæmpelsen kan bistå med telefonisk råd og vejledning til selvhjælp eller rykke ud til den enkelte institution og foretage en egentlig bekæmpelse mod betaling.

Læs mere om bekæmpelse af skadedyr