Vej og Anlæg

Formand: Jon Høeg Pedersen
Telefon • 4061 2567


Email

 

Vi er 45 mand i afdelingen Vej og Anlæg. Vi arbejder med at vedligeholde vore veje, fortove og pladser. Herudover laver vi nye anlæg inden for området.


Vore opgaver er mange som for eksempel:

  • Lapning af huller i asfalten og vedligeholdelse af skilte og striber.

  • Fejning og renhold, tømning af affaldspande og opsamling af døde dyr.

  • Tømning af rendestensbrønde, vedligeholdelse af rabatter og grøfter og beplantning langs vejene uden for byerne.

  • Vedligeholdelse af belægninger på fortove og stier.

  • Anlæg af nye veje og pladser samt kloak-, vand-, fjernvarmeledninger og kabler.